Jak vyvolat porod

Vytvořeno 22.03.2023
Porod by obvykle měl proběhnout nejpozději do 42. týdne těhotenství. Některé děti však mají jiný názor a s příchodem na svět si dávají na čas. Jde-li jen o pár dní, nic se neděje. V opačném případě bývá nutné porod vyvolat. K umělému vyvolání kontrakcí se přistupuje i ze zdravotních důvodů. Vyvolání porodu není zcela bez rizik, léky, které porod vyvolají, smí podat pouze lékař. Budoucí maminky mohou také použít některé z tradičních způsobů, jak vyvolat porod, tzv. babské rady. Seznamte se s důvody, kvůli kterým se se lékař rozhodne pro vyvolávaný porod, a se způsoby a riziky, která takové rozhodnutí přináší.

Kdy se vyvolává porod

Jaké jsou důvody indukce porodu? Tzv. přenášení není jediné. Neproběhne-li přirozený porod, volí se umělé vyvolání porodu v případě, že:

·        Budoucí maminka nemá kontrakce, i když jí odešla plodová voda. Pokud nastane odtok plodové vody bez kontrakcí, hrozí miminku infekce.

·        Termín porodu byl překročen o více než týden. Pokud by přenášení bylo delší, stárla by placenta a děťátko by nemuselo být dostatečně vyživováno.

·        Maminka má vysoký krevní tlak nebo těhotenskou cukrovku.

·        Těhotenství je provázeno zdravotními komplikacemi.

·        Miminko bude vážit mnohem více než 4 kg.

·        Plod odumřel nebo je poškozen geneticky.

Těhotenství po termínu je řadou lékařů považováno za nebezpečné a může ohrozit matku i dítě. Někdy se dává přednost čekání a pečlivému sledování a měření jak fungování placenty, tak zdravotního stavu plodu.

 

Jak vyvolat porod? 

To, jaký způsob lékař pro vyvolání porodu použije, záleží nálezu, který vykazuje děložní hrdlo. Tento stav se označuje jako cervix score. Dále rozhoduje stupeň těhotenství a další důvody, pro které byla indukce zvolena. Není zde možný jednotný postup pro všechny budoucí maminky.
Probíhá-li již otevírání porodních cest a cervix score je vyšší, je možné jen 
protržení blanového vaku, čímž odteče plodová voda a tlakem hlavičky se vyvolají stahy dělohy. K vyvolání kontrakcí používají lékaři různé způsoby nebo jejich kombinaci. Záleží také na tom, jak zareaguje organizmus ženy. Jaké metody se tedy používají?

 

Vak plodových blan lze protrhnout a vyvolat kontrakce

Podmínkou pro volbu tohoto způsobu vyvolání porodu je dostatečně připravené děložní hrdlo. Vak plodových blan, který zadržuje plodovou vodu, se protrhne speciálním nástrojem. Celý úkon je naprosto bezbolestný. Plodová voda odteče, hlavička děťátka se posouvá do spodní části pánve a způsobí vyvolání kontrakcí dělohy. Pokud by tyto kontrakce neměly dostatečnou sílu, je potřeba nasadit ještě další metody.


Často používaný Hamiltonův hmat

Na podobném principu je založena také technika s názvem Hamiltonův hmat. Ta připomíná obvyklé vyšetření, při kterém se však uvolňuje dolní část vaku plodových blan od čípku dělohy. Receptory, které odpovídají za průběh děložních kontrakcí, budou mít zvýšenou citlivost, a porod nastane během jednoho až dvou dnů. Jedná se o osvědčenou metodu, jak uspíšit porod. Porodník při něm provádí krouživý pohyb prstu hluboko v pochvě, čímž uvolní dolní část plodových obalů. To pak vede k děložní činnosti. Zákrok nemusí být příjemný a může se stát, že nebude účinný.


Prostaglantiny se používají pro vyvolání porodu tabletou

Metodou, jak přivolat porod, je využití hormonu, který je za tuto akci zodpovědný a také připravuje porodní cesty, když to tělo maminky neudělá samo. Může být podán jako gel nebo jako tableta na vyvolání porodu. Tyto prostředky se vkládají do pochvy nebo i do dostatečně roztaženého děložního hrdla. Hrdlo změkne a otevře se, potom se vyvolají kontrakce. Používá se i jako preindukce porodu.


Oxytocin samostatně nebo v kombinaci s dalšími metodami

Oxytocin je další metodou, jak zaručeně vyvolat porod. Oxytocin produkuje hypofýza, jde tedy o přirozený hormon. Je to také hormon, který vyvolává kontrakce. Podává se přímo do žíly prostřednictvím infuze. Může se jednat o samostatný krok, který vede k porodu, nebo může být použit jako podpora jiných způsobů, které zesílí kontrakce, které již probíhají nebo upraví jejich pravidelnost. Lze velmi dobře regulovat jeho podání a dávkování upravovat podle potřeby.

jak vyvolat porod
Kojenecké-oblečení.eu
Váš prodejce zboží pro miminky a maminky