Apgar skóre vypovídá o zdravotním stavu novorozence

Vytvořeno 17.03.2023
Narodilo se vám miminko a vy jste si hned po porodu všimli, že ještě na porodním sále dostává do záznamu body? Má v dokumentaci uvedena nějaká čísla, o kterých nevíte, co znamenají? Tři čísla jsou body, kterými se hodnotí zdravotní stav novorozeného děťátka. Toto bodování se jmenuje Apgar skore, jinak také skore podle Apgarové nebo Apgar test. Jeho smyslem je zhodnocení vitality miminka a přizpůsobení se po porodu.

Co je Apgar skore

Apgar skore je měřeno třikrát – v první minutě po narození, po pěti minutách a po deseti prvních minutách života děťátka. Měří se pět kategorií, za každou může novorozenec získat 2 body. Bodují se jednotlivé hodnocené oblasti, body se pak sčítají. Pokud by výsledek byl 10 bodů, byl by zdravotní stav miminka ideální. Za zdravé se obecně považuje takové dítě, které dosáhlo alespoň sedmi bodů.

A co vše se hodnotí?

  • Adaptace kůže, tedy barva a vzhled pokožky
  • Pulz, srdeční činnost
  • Grimasy, které svědčí o reakci na podněty a ověřuje se tak reflex dráždivosti
  • Aktivita svalů
  • Respirace, čili dýchání

Počáteční písmena hodnocených prvků náhodou odpovídají příjmení lékařky, což dobře poslouží jako pomůcka pro zapamatování.

Jak vzniklo Apgarové skóre

Apgar score se sleduje již od roku 1952. Jeho autorkou je Virginie Apgarová, porodní asistentka a lékařka, která se snažila objevit důvody vysoké úmrtnosti novorozených dětí. Tato doktorka na základě dlouhodobého sledování a mnohaletých zkušeností vymyslela systém bodování při prvním vyšetření novorozence, Apgar skóre.
Tabulka pak hodnotí počet bodů, které dítě získává za takové tělesné projevy, které je možno kontrolovat. Tato tabulka se stala mezinárodně užívaným systémem bodování pro posouzení zdravotního stavu novorozeného miminka. Novorozeněti je tak možno rychle zajistit adekvátní péči a předejít větším komplikacím. Aktuální stav miminka se po porodu rychle mění, hodnoty Apgaru v pozdějších měsících a v dalším životě dítěte nemusejí nic znamenat.

Jak se vyhodnocuje Apgar skóre

A jak se vyhodnocují novorozenecké body? Zdravý novorozenec bez jakýchkoli obtíží by měl mít 8 až 10 bodů. Pokud se novorozenecke body pohybují od 7 do 5 bodů, dá se předpokládat lehčí porodní asfyxie, tedy dýchací obtíže, které trvají většinou jen dočasně.
Má-li miminko méně než 4 body, bude nutno poskytnout okamžitou pomoc, léčbu i zavedení kyslíku, protože dítěti nepracují správně základní životní funkce. U ještě nižších hodnot (méně než 3 body) je potřeba zahájit okamžitou resuscitaci. První měření s nízkými hodnotami ještě nemusí znamenat velké potíže, některé děti mají první hodnoty nižší, Jde především o děti, které se narodily císařským řezem nebo předčasně. U části dětí se v prvních hodinách po porodu projevuje také akrocyanóza, promodrávání končetin.

Zdravotní stav novorozence podle dalších kritérií

Novorozenci se hodnotí také podle délky těhotenství a podle porodní váhy. Pokud se dítě narodí před dokončeným 37. týdnem těhotenství, klasifikuje se jako nedonošené. Mezi 38. týdnem a 41. týdnem je miminko donošené, po 42. týdnu těhotenství je přenášené. Dalším kritériem je váha miminka. Tabulka hmotnosti pak řadí novorozence pod 2500 g do skupiny s nízkou porodní hmotností, pod 1500 g se dítě označuje jako novorozenec s velmi nízkou porodní hmotností.

Co je extrémně nízká porodní hmotnost? Tabulka tak označuje váhu pod 1000 g. Hodnotí se také vztah gestačního stáří a porodní váhy. U dětí je pak možno předvídat problémy, které později vzniknou. Díky správné klasifikaci stavu novorozence se daří výrazně předcházet úmrtí novorozenců během prvních 24 hodin po porodu.

apgar
novorozeně
Kojenecké-oblečení.eu
Váš prodejce zboží pro miminky a maminky